De patiënten in onze ziekenhuizen zijn jonger dan tijdens de eerste twee coronagolven, maar nog een opvallende statistiek is dat één op vijf een BMI hoger dan 30 heeft en daarmee obees is. Hoe kunnen die aantallen zo veranderd zijn en is corona ‘een ziekte van mensen met dikke buiken’? Viroloog Steven Van Gucht legt het uit op de vrijdagpersonferentie van Sciensano.

“We verwachten dat de dalende trend zich blijft voortzetten”, aldus Van Gucht. “Zo hopen we de komende dagen onder de 3.000 besmettingen per dag te duiken. De daling zet zich door bij de meeste leeftijden, behalve bij kinderen. Daar zien we een toename met 13 procent. Door de opening van de scholen testen we natuurlijk ook meer kinderen, maar het aantal positieve tests daalt wel. We krijgen dus vooral een beter zicht op het aantal bestaande besmettingen bij kinderen. De meeste besmettingen vinden we nog steeds bij twintigers, maar ook daar dalen de cijfers. En bij 90-plussers zien we nog amper besmettingen, namelijk gemiddeld 20 per dag.”

16- en 17-jarigen kunnen straks ook vaccin krijgen
Zestien- en zeventienjarigen zullen zich binnenkort ook kunnen laten vaccineren tegen Covid-19. Als ze dat zelf willen én als ze mogen van hun ouders, tenminste. In Vlaanderen zijn er al zo’n 6.500 zestien- en zeventienjarigen gevaccineerd, omdat ze stagelopen in een ziekenhuis of een woon-zorg­centrum. Het vaccin van ­Pfizer werd uitgebreid getest én goedgekeurd voor die leeftijdsgroep. En nu in één week tijd meer dan 800.000 dosissen geleverd worden, komt de vaccinatie op volle toeren.

De taskforce Vaccinatie boog zich donderdag dan ook over de uitrol naar de volgende leeftijdsgroep. Het voornemen is om die groep het vaccin aan te bieden aansluitend op de 18-plussers, wellicht al in de zomervakantie. Daarna komen misschien zelfs de jongere tieners aan de beurt. Pfizer kwam donderdag met veelbelovende resultaten: het vaccin werkt zeer goed bij 12- tot 15-jarigen.

Ziekenhuispatiënt jonger en dikker
Steven Van Gucht schetst profiel van coronapatiënten in ziekenhuizen: “Jonger, en met overgewicht”

Viroloog Steven Van Gucht heeft op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum het profiel geschetst van de patiënten die dezer dagen in de Belgische ziekenhuizen liggen met Covid-19. De twee opvallendste kenmerken: het gaat overwegend om jongere mensen, met overgewicht. Er liggen momenteel 7.662 patiënten met Covid-19 in Belgische ziekenhuizen, waarvan 487 op intensieve zorgen.

“Algemeen gezien gaat het om patiënten die jonger zijn, en die vaker kampen met overgewicht”, aldus Van Gucht. “De afgelopen weken nam vooral het aantal veertigers en vijftigers toe, zij vertegenwoordigen nu 31 procent van de nieuwe opnames. Iets minder dan de helft van hen heeft geen enkele onderliggende aandoening. Er worden ook verhoudingsgewijs meer patiënten doorverwezen naar intensieve zorgen dan in de eerste en de tweede golf. Sinds de derde golf is de helft daar jonger dan 66 jaar, wellicht als gevolg van de vaccinatiecampagne bij de oudere bevolking.”

“We zien ook een stijging met 10 tot 20 procent van patiënten die zwaarlijvig zijn, en dat is vooral uitgesproken bij de jongste patiënten. De overlevingskansen van die mensen zijn wel beter geworden, omdat we de behandelingen konden verbeteren. Toch verliest nog altijd één op tien in het ziekenhuis het gevecht tegen Covid-19. Op intensieve zorg overlijdt één op drie patiënten.”