Minister van Cultuur Jan Jambon zal voor de periode 2024-2028 jaarlijks 25 miljoen euro extra met subsidies over de brug komen. Daar varen heel wat Limburgse musea wel bij omdat ze een goede beoordeling kregen. Bokrijk is één van de gegadigden. Gedeputeerde van Toerisme en Erfgoed Igor Philtjens (Open Vld) ziet er een kruisbestuiving mogelijk tussen historisch en hedendaags vakmanschap.

 

“We zijn fier op onze Limburgse musea”, steekt Igor Philtjens van wal. “Het zijn belevingscentra, waarvan de maatschappelijke rol niet mag worden onderschat. Zij brengen het Limburgse erfgoed naar het brede publiek.Het zijn plekken waar je horizon wordt verbreed en je creativiteit wordt gestimuleerd. Daarnaast dienen ze als educatiehub en als waardevolle vrijetijdsbesteding. En dus verdienen ze de titel van landelijk erkende musea.” De gedeputeerde is blij dat de inspanningen door de onafhankelijke commissie en door minister-president Jambon worden erkend. “Bokrijk mag opnieuw op een mooie subsidie rekenen, en dat is belangrijk. Ons erfgoed vertelt ons wie we zijn, vanwaar we komen. Het verleden leert ons het heden te begrijpen en de toekomst vorm te geven.” Het Openluchtmuseum mocht opnieuw een positieve beoordeling ontvangen, zowel voor de huidige werking als voor het ingediende museumbeleidsplan 2024-2028. “Het museum ontvangt de volledige gevraagde middelen, een stijging met ca. 75 %. Dit toont aan dat onze collectiewerking, de restauraties van het patrimonium en de hernieuwde presentaties niet enkel door onze bezoekers maar dus ook door een onafhankelijke commissie worden gesmaakt. Dan weet je dat het verhaal dat we in Bokrijk brengen écht goed zit.

Kruisbestuiving

Het thema vakmanschap staat hoog op de agenda in Bokrijk. “Al meer dan 60 jaar kun je in hier vakmanschap en erfgoed voelen en beleven. Maar het oubollige imago van een gestold verleden is niet meer. We vertrekken steevast vanuit het heden. Vakmanschap wint immers aan belang in een wereld die steeds sneller en globaler draait. Een grotere groep mensen wil waardevol werken met handen, hoofd en hart,” aldus Philtjens. “We koesteren ambitie om die kruisbestuiving via  ‘Vakmanschap & Erfgoed’ te realiseren. Hun rol is het borgen, doorgeven en futureproof maken van vakmanschappen, met oog voor een nog meer nodengerichte werking. Al sinds 1996 is Bokrijk een landelijk erkend museum. We kijken ernaar uit om ook de komende jaren mensen met erfgoed en vakmanschap te verbinden en een boeiende programmatie naar miljoenen bezoekers en duizenden vakmensen uit te dragen,” besluit gedeputeerde Igor Philtjens.