Ons nieuws over het aangelegde nieuwe fietspad en de oversteek op de Zoutleeuwsesteenweg te Sint-Truiden riep bij een aantal lezers vragen en bedenkingen op. TruiensNieuws bundelde die en trok ermee naar de stad en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Zij gaven ons een verduidelijking. Een overzicht.

Wat is daar op dat stuk precies de verantwoordelijkheid van de stad Sint-Truiden en wat van het AWV?

Het betreft een gemeentelijk project met subsidie van de Provincie Limburg.

Er is geen ruimte meer voor een voetpad nu. Of komt dat er nog later?

De weg is gelegen buiten bebouwde kom. In de projectzone zijn er enkel bedrijven aanwezig, geen (dense) bebouwing. Verschillende concepten werden voorafgaandelijk afgewogen in een projectnota die goedgekeurd werd door de projectstuurgroep. Zowel het functioneel als recreatief fietsroutenetwerk doen de projectzone aan. Het aanleggen van brede en veilige fietspaden, gescheiden van het gemotoriseerd verkeer is hier dan ook prioritair.

Er is niet gedacht aan avond/nachtverlichting?

Midden april 2024 wordt nog bijkomende openbare verlichting geplaatst en wordt de bestaande verlichting vervangen door Fluvius.

Het middenstuk is moeilijk te gebruiken als er twee fietsers uit tegenovergestelde richting hun bocht willen nemen. 

Dit is een bajonetoversteek. Zo’n oversteek heeft als doel om de weggebruiker te doén kijken naar het aankomend verkeer. Vlotjes de bocht nemen betekent dat je niet de tijd hebt om rond je te kijken. Fietsers moeten ook op de oversteekplaats voorrang verlenen, dus de kans is reëel dat je toch moet stoppen. De normen die van toepassing zijn, zoals opgelegd door Vlaanderen werden toegepast.

De rode vlakken zouden makkelijker gladheid veroorzaken bij regen of vries dan het gewone asfalt?

Voor de aanleg van de rode vlakken werd voor een duurzame oppervlaktecoating (Preco Cryl Reibeplastik 2K) gekozen met een goede stroefheid. Het toegepaste product is geschikt als coating op fietspaden en kruisingsoppervlakken in situaties waarbij de coating zwaar wordt belast en derhalve een hoge slijtvastheid vereist is. De rode kleur heeft als doel ‘opvallen’ en daardoor beter uitkijken naar welke auto’s of fietsers eraan komen. Een rood vlak betekent ‘pas op gevaar’.