Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt vanaf maandag 26 februari 2024 aan een nieuw Hoppinpunt op de Grote Steenweg (N716) in Geetbets. De werken om de bushaltes ‘Rummen Weg naar Dorp’ af te stemmen op de huidige richtlijnen rond veiligheid, toegankelijkheid en comfort, zullen een 4-tal weken duren. Tijdelijke lichten leiden het gemotoriseerd verkeer langs de werfzone.

De bushaltes ter hoogte van het kruispunt Kraaistraat en Dullaerstraat in Rummen worden verhoogd aangelegd en uitgerust met een bushokje. Tussen de haltes komt er in een latere fase een overdekte fietsenstalling en een Hoppinzuil. Tijdens de werken gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen. Zo kan de aannemer veilig werken en wordt de hinder voor de weggebruiker beperkt. Het verkeer in de werfzone blijft beurtelings mogelijk met tijdelijke verkeerslichten aan een vertraagde snelheid. De fietsers worden rond de werfzone geleid. De werken hebben ook een invloed op de dienstregeling van De Lijn. Plan je route op delijn.be/routeplanner of raadpleeg de affiches aan de bushaltes.