Afgelopen zondag werd de officiële opening van het stedelijk kinderdagverblijf Ons Zonneke en het Huis van het Kind gevierd. De nieuwe locatie werd net bij het begin van de coronacrisis in gebruik genomen.

Het kinderdagverblijf breidde onlangs uit en biedt nu plaats aan 86 kinderen. Het gebouw baadt in het licht en biedt door de openheid heel wat connectie met het aanpalende woonzorgcentrum en het natuurgebied De Beemden, waardoor het buitenspelen nog meer wordt gestimuleerd.

In het Huis van het Kind, gelegen in hetzelfde gebouw, werd de voorbije twee jaar erg ingezet op de versteviging van de partnerschappen en het bieden van gespreks- en overlegruimten voor andere welzijnsactoren, om zo de drempels voor Landenaren met hulpvragen te verlagen. Het feestelijk moment startte met een kinderopening en werd opgeluisterd door het kinder- en jeugdkoor Fameus.