Het stadsarchief Tongeren bewaart vele handgeschreven teksten over de lange stadsgeschiedenis vanaf de 15e eeuw tot nu. Maar bezoekers ondervinden problemen met het lezen en begrijpen van de teksten. Met de deelname aan de online oefentool ‘Wat staat daer?’ wil het stadsarchief ondersteuning bieden in het leren lezen van oude handschriften.

Hoewel het stadsarchief een mooie inkijk heeft te bieden in het verleden, geven bezoekers het soms op. Archiefonderzoek blijkt vooral moeilijk omdat de taal soms ingewikkeld lijkt. “Met het project ‘wat staat daer?’ willen we geïnteresseerden oude teksten gemakkelijker leren begrijpen”, vertelt burgemeester Patrick Dewael. “Bezoekers vragen regelmatig naar hulp of zijn op zoek naar een goede cursus om te leren oude teksten te lezen. Om aan deze vraag tegemoet te komen sluit ons stadsarchief Tongeren aan bij het project ‘Wat staat daer?’. Met deze online oefentool kan iedereen van thuis uit het lezen en transcriberen van oude handschriften inoefenen.”

Oefenen

De website ‘Wat staat daer?’ (www.watstaatdaer.nl)  biedt verschillende oefeningen aan, zowel voor de beginnende als de meer gevorderde lezers. Schepen van Erfgoed Gerard Stassen legt uit: “Je begint met het ontcijferen van losse letters en cijfers, nadien kan je woorden en vaak voorkomende afkortingen inoefenen om tot slot over te gaan tot het transcriberen van volledige teksten. De teksten bestaan in verschillende moeilijkheidsgraden, dateren uit verschillende periodes en zijn onderverdeeld in meerdere thema’s. Naast de oefeningen en de teksten biedt de website ook een forum aan waar iedereen zijn vragen en problemen die hij tegenkomt bij het lezen van oude teksten kan posten. Andere gebruikers helpen dan graag verder. Met de deelname aan dit project zal ook het Tongerse stadsarchief enkele interessante teksten aanbieden op deze website. Zo kunnen onze bezoekers het lezen van oude handschriften inoefenen met teksten uit eigen streek. Bovendien kan je door de grote verscheidenheid aan periodes en thema’s specifiek die teksten leren lezen die je het meest interesseren. Het is zeker de moeite waard dus om deze online oefentool eens uit te proberen.”

(In beeld: de oude Tongerse stadsomwalling – © Toerisme Tongeren)