Aan het park Rufferdinge blinken dezer dagen gloednieuwe zonnepanelen op het dak van Villa Vandeweyer, het voormalige vredegerecht dat nu dienst doet als buitenschoolse kinderopvang. “De vijftien zonnepanelen zorgen voor een gezamenlijk vermogen van 580 Wattpiek per paneel, goed voor een jaarlijkse productie van 8,4 MWh,” zegt schepen Saartje Ieven. “Ongeveer de helft van deze energie zal ter plaatse worden verbruikt. De rest van de opgewekte energie zal via het systeem ‘Energiedelen’ worden gedeeld met andere gemeentelijke gebouwen.”

Het initiatief is onderdeel van een bredere inspanning van het lokale bestuur om de productie van hernieuwbare energie te verhogen. Op diverse grotere gemeentelijke gebouwen, zoals het woonzorgcentrum, kinderdagverblijf, sociaal huis en het stadhuis, zijn al zonnepanelen geïnstalleerd. “Het afgelopen jaar hebben we de overige geschikte daken voor zonne-energie in kaart gebracht en stabiliteitsstudies uitgevoerd,” vervolgt Ieven. “Uit sommige studies bleek dat installatie niet mogelijk was, maar op de daken waar het wel kan, gaan we gefaseerd zonnepanelen plaatsen. Villa Vandeweyer is het eerste gebouw in deze reeks.”

Speciale toestemming

Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van Villa Vandeweyer vereiste speciale toestemming van de dienst Onroerend Erfgoed vanwege de beschermde status van het gebouw. “De volgende gebouwen op de planning zijn onder andere Villa Domein ’t Park en het stadsmagazijn,” licht Ieven toe. “Deze investeringen zijn een belangrijke stap in het verduurzamen van ons patrimonium en helpen ons de doelstellingen te bereiken om zo klimaatneutraal mogelijk te worden”, beslui schepen Ieven.