210516-mettekoven-4De Sint-Martinuskerk in Mettekoven (Heers) zal in de toekomst een mooie nevenbestemming krijgen! En aan de voorbereiding daarvan is Erfgoed Haspengouw nu al begonnen, met de hulp van de fotoclub van Heers

De werkzaamheden gaan van start in de zomer, maar in de aanloop hier naartoe, zorgt Erfgoed Haspengouw ervoor, samen met de kerkfabriek en gemeente, dat alles zorgvuldig geïnventariseerd en opgeborgen wordt!  De foto’s van de objecten werden gemaakt door de fotoclub van Heers!

De Sint-Martinuskerk in Mettekoven krijgt een nevenbestemming. Naast het sacrale kerkdeel is er plaats voor een polyvalente ruimte die gebruikt kan worden voor vergaderingen en evenementen.

Al in 2014 werd door het centrale kerkbestuur van Heers een parochiekerkenplan opgemaakt. “Na onderzoek door een werkgroep was de conclusie dat de S210516-mettekoven2int-Martinuskerk in Mettekoven het meest aangewezen is om als pilootproject te fungeren”, zegt burgemeester Kristof Pirard. UHasselt en210516-mettekoven1 architectenbureau a2o vertaalden die studie in het voorjaar van 2017 in een concreet voorstel. De huidige meerderheid haalde het project onlangs opnieuw vanonder het stof en liet het aanbestedingsdossier opmaken.

In het ontwerp dat op tafel ligt, krijgt de kerk een sacraal gedeelte en een breed inzetbare ontmoetingsruimte. “Het sacrale gedeelte is bedoeld voor vieringen en voor bezinning. In een zijkapel is er een columbarium voor de gemeenschap van Mettekoven voorzien”, vertelt schepen Carina Volont (VLDumont). “De ontmoetingsruimte beantwoordt aan een reële nood omdat er in Mettekoven geen ontmoetingsplaats meer is. Het schip, koor en de transepten zijn gemakkelijk om te vormen tot een gebruiksvriendelijke socioculturele ruimte die aan alle comforteisen voldoet.”