Wie kent het nog? Het kinderliedje “Hoedje van papier”. Het is één van de oudste kinderliedjes en heeft te maken met de Belgische opstand tegen de Hollanders.

Een, twee, drie, vier
Hoedje van, hoedje van
Een, twee, drie, vier
Hoedje van papier

Heb je dan geen hoedje meer
Maak er één van bordpapier
Eén, twee, drie, vier
Hoedje van papier

Een, twee, drie, vier
Hoedje van, hoedje van
Een, twee, drie, vier
Hoedje van papier

En als het hoedje dan niet past
Zetten we ‘t in de glazenkas
Een, twee, drie, vier
Hoedje van papier

Een bekend Nederlands kinderliedje. Wie zong het niet op school… Maar waar gaat het kinderliedje eigenlijk over?

210331-hoedje-van-papier

De Belgische opstand na de opera “De Stomme van Portici”, ook een titel om een opstand te beginnen!

De herkomst van het liedje stamt uit 1831. De Zuidelijke Nederlanden wilden niet langer geleid worden door koning Willem I (1772-1843) en hadden een jaar eerder de onafhankelijkheid uitgeroepen.
Op 25 augustus 1830 verzamelde zich een groepje relschoppers rond de Muntschouwburg in Brussel. Ter gelegenheid van de verjaardag van Koning Willem I, wordt daar de opera La Muette de Portici (de stomme van Portici) gespeeld. Een stuk over een opstand tegen de Napolitaanse koninklijke garde. Bij de aria Amour sacré de la patrie (De heilige liefde voor het vaderland) breekt de pleuris uit. De Belgische Opstand is begonnen met

 

“Heilige liefde voor het vaderland,
Geef ons de moed en trots;
Aan mijn land dank ik mijn leven.
Het zal aan mij zijn vrijheid te danken hebben.”

Tientallen bezoekers rennen naar buiten en samen met het groepje relschoppers slaan ze ruiten in, plunderen ze winkels en verzamelen ze wapens. Het is het begin van de Belgische opstand, het startsein van een onafhankelijk België.

Om de opstandige Belgen er weer onder te krijgen mobiliseerde koning Willem I een leger van zo’n 80.000 dienstplichtigen. Al deze militairen moesten echter wel een uniform met hoofddeksel hebben.

Het lukte niet om alle militairen op tijd van een leren en stoffen hoofddeksel te voorzien. Er werd daarom geïmproviseerd. Platelandsschutters kregen een hoed gemaakt van papier, overtrokken met een wasdoek. Het hoofddeksel kreeg al snel de bijnaam ‘hoedje van papier’.

Wie het lied precies bedacht heeft is onbekend. Wel moet het lied dus  ontstaan zijn rond de Belgische onafhankelijkheid.

210331-willem1

Willen I, koning der Nederlanden

210331-leopold1

Leopold I, koning der Belgen

De Tiendaagse Veldtocht die Willem I begon om de Belgen weer in te lijven werd, gezien vanuit Nederlands perspectief, een zeer zware ontgoocheling. De eerste koning van de Belgen, Leopold I (1790-1865), ontving steun van de Franse koning wiens dochter verloofd was met de Belgische koning. Gezamenlijk wisten ze het leger van Willem I tegen te houden.  Nederland erkende de Belgische onafhankelijkheid echter pas in 1839, bij het Verdrag van Londen, na een lange en kostbare volhardingspolitiek. In het verdrag van Maastricht (1843) werd de grens tussen België en Nederland vastgesteld, en werd Maastricht Nederlands. Dat was ook het jaar dat Willem I overleed!

Maar “Hoedje van papier” kennen we allemaal nog en “Amour sacré de la patrie” niemand!