15 jaar geleden hielden de uitbaters de eerste denkoefeningen rond een nieuw woonzorgcentrum in Alken ter vervanging van het WZC Cecilia in Terkoest. Na 2 jaar bouwen, verhuisden ze in september 2021. Eindelijk! De laatste dag van de zomer 2021 was de inboedel aan de beurt.  

Op de eerste dag van de herfst kwamen de laatste kastjes en tafeltjes en ‘s namiddags wandelden de eerste bewoners binnen in hun nieuwe thuis. En wie minder mobiel was, ging met de bus! Spannend voor de bewoners en verzorgers van WZC Sint-Cecilia in Terkoest Alken. 

Adellijk kasteel uit 1739
Oorspronkelijk was het woonzorgcentrum een complex van losstaande gebouwen, waarvan de oudst bekende uit 1739 dateren. Het zou een jachtpaviljoen betroffen hebben. In de 2e helft van de 18e eeuw werd het gekocht door ridder Godfried d’Erckenteel, die verbouwingen in classicistische stijl liet uitvoeren, waarbij een gesloten geheel ontstond. 

In de tweede helft van de 19e eeuw (1888, 1894, 1903) vonden grondige verbouwingen plaats. Slechts twee oorspronkelijke vleugels bleven bewaard, en er werd een hoektoren bijgebouwd. In 1953 werd kasteel d’Erckenteel aangekocht door de Zusters Augustinessen. De eerste zusters namen er hun intrek op 4 april 1956. De eerste bewoner werd opgenomen in juni 1956, een bejaarde dame uit Alken. In datzelfde jaar werden er nog 15 senioren gehuisvest. In de periode van 1970 tot 2003 breidde het rusthuis uit tot de huidige bezetting van 87 plaatsen. In 2003 werden er ook 30 serviceflats gebouwd. De uitbreiding van de inkom, burelen, kiné en ergozaaltjes dateren dan weer van 1998. In 2010 opende het erkend dagverzorgingscentrum met 5 plaatsen zijn deuren.   

Veel gesloopt en herbouwd
De noordoostelijke vleugel (uit 1739) werd in de jaren 80 van de 20e eeuw gesloopt. Er werden diverse moderne gebouwen om het oorspronkelijke kasteeltje gebouwd. Wat van het oorspronkelijke geheel overbleef was een hoofdgebouw met fronton in classicistische stijl. 

Het kasteel was omringd door een landgoed dat in 1855 wel 101 ha groot was. Er werd in 1856 een park in landschapsstijl aangelegd. Het werd toen aangeduid in de Atlas van de Buurtwegen aangeduid als Château d’EkentinIn 1934 had het park zijn maximale oppervlakte. Tegenwoordig is het grootste deel van het landgoed volgebouwd (de Alkense wijk Terkoest ontstond na 1953), en kromp het park tot 3 ha, waarvan een derde deel uit boomgaard bestaat. Er is nog een waterpartij die als hengelvijver wordt gebruikt, en er is een bosje met Lourdesgrot. 

 

Verhuis van Terkoest naar Alken
Inmiddels is ook een nieuwbouw in gebruik genomen. Deze nieuwbouw, in het centrum van Alken, werd gebouwd ter vervanging van het huidig gebouw in Terkoest met 87 woongelegenheden en het zal ook plaats bieden aan 33 bijkomende serviceflats.  

Kouterman, zo heet de nieuwe zorgcampus die naast het sport- en recreatiedomein De Alk uit de grond werd gestampt. Het totale kostenplaatje van het nieuwe zorgproject bedroeg 21 miljoen euro. Voor het nieuwe lokale dienstencentrum trekt de gemeente 1 miljoen euro uit. 

 

En het kasteel d’Erckenteel? 
Integro VZW zal het gedateerd Woonzorgcentrum Cecilia in Terkoest-Alken opnieuw onder handen nemen. Daar zal op termijn een nieuwe zorgantenne verrijzen. 
De coronapandemie die vorig jaar uitbrak had zware gevolgen voor de bewoners van WZC Cecilia in Alken. Talloze bewoners stierven ten gevolge van Covid-19, meer dan elders op dat ogenblik. Dat inspireerde het vorstenpaar om er op de nationale feestdag op 21 juli 2020 op bezoek te gaan. Een nationale viering zat er niet in door de coronaperikelen en dus trok op dinsdag 21 juli de hele Koninklijke familie het woonzorgcentrum. Ter ere van dit bezoek organiseerde ze in Alken hun eigen nationale feestdag. Er waren optredens van verschillende lokale koren, er waren ijs en frietjes met zelfgemaakt stoofvlees. Ze organiseerden het feest met alle covid-maatregelen in het achterhoofd, hetgeen niet eenvoudig was. Toch slaagden ze erin om voor bewoners en families een mooie namiddag te organiseren. De bemoedigende woorden van de Koninklijke familie gaven de dag zelfs een gouden randje.