Zuster Beatrice Dullers (86) en zuster Romana Wouters (90) zullen op 4 april uit het klooster in de Clockemstraat verhuizen naar woonzorgcentrum Ocura in Herk-de-Stad. Daarmee verlaten de laatste twee ursulinen-zusters de stad na 173 jaar. “Dit was de moeilijkste beslissing uit ons leven”, vertellen Beatrice en Romana.

Beide zusters zijn decennia lang in het ursulinenklooster actief geweest. De katholieke vrouwelijke kloosterorde ontstond in 1535 in Italië en kreeg al snel navolging in onze Limburgse contreien. In 1850 kwamen de eerste zusters Urselinen aan in Sint-Truiden. “Centraal bij de Ursulinen staat opvoeding en onderwijs”, herinneren de zusters zich nog. “De noodzaak drong zich hier in Sint-Truiden steeds meer op. Onze voorgangers en  wijzelf hebben altijd ons best gedaan voor de meisjes die ons werden toevertrouwd.” Vandaag hebben Beatrice en Romana zelf wat meer hulp nodig. En dus verhuizen ze na overleg met moeder overste op 4 april naar woonzorgcentrum Ocura in Herk-de-Stad. “Toen ik hier binnenkwam, waren er 35 zusters”, vertelt Beatrice. “Stilaan is het beginnen minderen. Het vertrek is echt met spijt in het hart, maar het kan niet anders. Ik ga al die lieve mensen missen. We hebben getracht goed te doen, en de Truienaren zijn ook goed geweest voor ons.” De Ursulinen bouwden decennial lang goede naam en faam op met hun pensionaat, een kostschool waarbij de ontwikkeling van meisjes centraal stond.

Boddelkèèr

“We zullen hen missen”, vult deken Wim Ceunen aan. “Maar als christenen blijven we met elkaar verbonden en koesteren we vele goede herinneringen. Want naast het onderwijs was het klooster jarenlang een warme plek voor heel wat verenigingen en groepen. Zo maakten de Sint-Vincentiusvereniging en de straattheatergroep De Boddelkèèr gebruik van hun infrastructuur. Ook het maken van kant typeert onze zusters.”

Leeg gebouw

Het kloostergebouw blijft straks leeg achter. Kandidaat-kopers brengen intussen projectvoorstellen binnen om er kantoren, appartementen of studentenkamers van te maken. Maar een definitief besluit is er nog niet. Die knoop ligt bij het bisdom.

Op zondag 26 maart om 10.30 uur vindt in de Onze-Lieve-Vrouwekerk (Grote Markt) een afscheids- en dankviering plaats voor de zusters ursulinen. Iedereen is welkom.

Foto’s © Media Haspengouw