Het stadsbestuur van Sint-Truiden kondigt alweer een nieuwe erostaks aan voor de bordelen die zich op Truiens grondgebied bevinden. “De uitbating ervan is nu uit de strafwet gehaald. Dat maakt het gemakkelijker om te achterhalen over wie het gaat”, weet schepen van Financiën Jo Francois (N-VA). Oppositieraadslid Vandenhove zucht eens heel diep: “Dat prostitutie uit de strafwet zou geschorst worden lag al lang vast. Francois blijft de fouten maar opstapelen.”

Schepen van Financiën Jo Francois (N-VA) pakte onlangs uit met een nieuw reglement op de bordelen, die zich vooral op de Luikersteenweg bevinden. Het vorige reglement werd pas een maand geleden goedgekeurd. Na fel protest van de eigenaars van de bars is er tegen de stad een procedure lopende om dat reglement te vernietigen. De schepen gaat nu een nieuw reglement maken en hoopt dat dat in voege kan treden nog voor die procedure is afgelopen. Maar of dat dan met terugwerkende kracht zal zijn is hoogst twijfelachtig. Het ziet ernaar uit dat de schepen voor het vijfde jaar op rij ‘nul euro’ aan inkomsten zal binnenhalen.

Zoveelste poging

“Het uitbaten van bars is sinds dit jaar aan nieuwe regels onderhevig”, legt schepen François uit. “Ze kunnen hun activiteit legaal uitoefenen, waardoor ook de uitbater bij ons bekend zal zijn. Dat maakt het natuurlijk iets makkelijker. We bekijken ook een uitbreiding van de horecavergunning voor bordelen waarbij we hen een openingstaks of een jaarlijkse uitbatingsvergoeding opleggen. We schrijven een nieuw reglement uit dat nog voor de juridische procedure tegen het vorige is afgerond. Het gaat in 2023 dus zeker lukken.”

Opeenstapeling fouten

“Dit begint nu echt hilarisch te worden”, reageert Ludwig Vandenhove (Vooruit) vanuit de oppositie. “Voor mij is het duidelijk: schepen Jo Francois en bij uitbreiding het voltallige college van burgemeester en schepenen volgen hun dossiers niet op. Dat prostitutie uit de strafwet zou geschorst worden, is niet nieuw, dat lag al lang vast. Waarom wordt er dan nauwelijks een maand geleden nog een nieuw reglement op de gemeenteraad gebracht dat hier geen rekening mee houdt?”

In de bestuursperiode met Vandenhove kwamen de inkomsten uit taksen op de bordelen vlotjes binnen. Vandenhove spreekt nu van het niet-besturen van de stad. “Vorig jaar werd het bestuur door de gouverneur op de vingers getikt over de begroting, zodat die opnieuw voor de gemeenteraad moest komen. Hetzelfde gold voor de lijst van de geplande verkopen, waarvan de opbrengsten in de begroting stonden. En het reglement op de eroshuizen moest verplicht al meerdere malen worden aangepast.” De oud-burgemeester besluit: “Neen, dit schepencollege stapelt de fouten op. Voor mij is het een uiting van de manier waarop momenteel onze stad niét wordt bestuurd. En het is rampzalig voor de stadsfinanciën”, besluit Vandenhove.

Foto ©TruiensNieuws