Het Parket van Limburg handhaaft de boete van 67,06 euro die een automobilist op 19 december door de Truiense politie kreeg aangesmeerd aan het Sint-Gangulfusplein. De onwetende automobilist was beginnen rijden in een éénrichtingsstraat en werd door een inspecteur van de politie van Sint-Truiden verplicht om rechtsomkeer te maken. Het parket verwerpt het verweerschrift van de bestuurder ondanks het feit dat het verkeersbord niet zichtbaar was. Opvallend daarbij is het gebrek aan motivering. Die krijg je pas als je het dossier all the way tot in de politierechtbank laat brengen.

De bestuurder kreeg die bewuste vrijdagmiddag geen gehoor bij de inspecteur die hem staande hield. “Ik wilde de agent duidelijk maken dat het verkeersbord niet zichtbaar was, maar die had daar geen oren naar. Achteraf viel er wel een boete in de bus, zonder dat hij me dit had gezegd. Ik heb bezwaar ingediend met mijn relaas van de feiten en een foto als bewijs, maar dat was blijkbaar niet overtuigend”, vertelt de automobilist aan TruiensNieuws. “Ik wil graag weten waarom ik een boete moet betalen terwijl het verkeersbord niet zichtbaar was. Maar in de brief is er nergens een motivering terug te vinden.” Als we rondbellen over deze zaak binnen de diensten van het Openbaar Ministerie wordt er bevestigd. “Ik spreek me niet uit over de grond van deze zaak, maar dat het parket niet motiveert waarom ze de boete handhaaft is een vaak gehoorde klacht. Mensen zijn soms in hun recht, maar krijgen toch de boete, en dan willen ze natuurlijk weten waarom.” En verder: “Dat de politieman van Sint-Truiden niet verwittigd heeft dat er een boete zat aan te komen, gebeurt helaas nog te vaak. Een inspecteur moet zoiets duidelijk communiceren.”

Politierechtbank

Tenslotte bevestigt men op de diensten van het OM dat de bestuurder bij een niet-betaling een verhoogde boete zal krijgen. Zelf een proces starten voor de politierechtbank om de motivering te kennen, kan niet. “Als meneer dat wil moet hij eerst de verhoogde boetes afwachten en die niet betalen. Pas bij de allerhoogste trap, de gedwongen invordering, kan de zaak voor de politierechtbank komen.”

Uit het dossier blijkt nu dat de man eerst een verhoogde boete van 94,06 euro zal krijgen. Als hij die niet betaalt wordt dat opgetrokken naar 140,7 euro. “Daarna komt er een gedwongen invordering waarbij de betrokkene voor de politierechtbank zijn verhaal kan doen.”

“Dat wordt een dure zaak om te weten te komen waarom mijn overtreding niet werd geseponeerd”, besluit de bestuurder.