17 oktober is de Werelddag van verzet tegen armoede.
Wereldwijd worden er acties opgezet om extra aandacht te vragen voor alle mensen die in armoede leven.

Ook in Sint-Truiden zijn er heel wat mensen die het moeilijk hebben. Met weinig geld moeten rondkomen, eenzaam zijn, langdurig ziek zijn, … armoede neemt vele vormen aan. Het gevoel er niet bij te horen knaagt aan het zelfbeeld en gaat gepaard met een gevoel van schaamte. Om het taboe rond armoede op te heffen en om armoede in de kijker te zetten doen wij daarom een oproep aan burgers, organisaties, verenigingen,…. om donderdag 17 oktober een wit, geknoopt laken uit het raam te hangen.

Volg de facebook van de kleine man van Sint-Truiden op :


https://www.facebook.com/jandekleineman/

Volg het ook op Trudo FM 105.2 of 105.6 FM, want op die dag geven zij live verslag uit van de acties die in Sint-Truiden gebeuren.

http://trudofm.be/