Ten Huize van stelt mensen voor die een band hebben met Sint-Truiden en hierbij hun vereniging, bedrijf, hobby, … willen delen met anderen (info: robikske@gmail.com)

Jean-Paul Mathijs heeft vroeger in het leger gelegen op de Campus Safraanberg, heeft gestudeerd aan de Evangelische Theologische Faculteit Leuven en is nu reeds een 5-tal jaar de voorzitter van Team Hope, een organisatie die mensen in nood helpt.

Ontstaan Team Hope
De bezielers van Team Hope zijn Luc Jacobs en Krista De Telder. Nadat Luc gedurende een 5-tal jaren ervaring opgedaan had bij de voedselverdeling in Antwerpen en Genk, zag hij de nood om een verdeelpunt op te richten in eigen streek te Sint-Truiden. Ongeveer zeven jaar geleden is Luc samen met Krista gestart met de bedeling in een kleine hangar op de industriezone Schurhovenveld, Regielaan 2037 te Sint-Truiden.

©Mediahaspengouw

Team Hope vzw
Op 18 mei 2016 is Team Hope vzw officieel van start gegaan.  De vereniging had al vlug steun van een 10-tal medewerkers voor de verdeling van voedsel en hulpgoederen aan een 9-tal gezinnen. Op 18 april 2017 werd de heer Jean-Paul Mathijs voorgedragen als voorzitter van de organisatie, een functie die hij tot heden met hart en ziel uitvoert. Al vlug breidde het aantal medewerkers en geholpen gezinnen uit en moest er uitgekeken worden naar een nieuwe locatie. Op 15 oktober 2018 werd er naar een grotere locatie verhuisd op de Regielaan 4150, 3800 Sint-Truiden die meer voldoet aan de wensen en mogelijkheden voor verdeling. De grote hangar werd voorzien van de nodige rekken, frigo’s en diepvries.

Wat doet Team hope?
Om de 3 weken van 15u tot 19u organiseert Team Hope vzw een voedselbedeling aan een 900-tal kansarmen op de Regielaan 4150, 3800 Sint-Truiden. Hiervoor worden er een 30-tal medewerkers opgetrommeld. Daarnaast wordt er ook kleding of andere nuttige spullen verstrekt. De behoeftigen worden meestal doorgestuurd door een 10-tal OCMW’s en moeten ingeschreven zijn, vooraleer ze kunnen deelnemen aan de bedeling.

Onlangs is er nog een inzamelactie geweest van kinderjassen door de sp.a te Sint-Truiden in het kader van de wereldarmoededag. Team Hope vzw zorgt er nu voor dat deze jassen bij de kinderen terechtkomen die er nood aan hebben bij deze regendagen en koude temperaturen. De organisatie is van evangelisch-protestantse strekking waar hulpvaardigheid troef is. Het is niet nodig om te zeggen dat Team Hope een grote organisatie of een klein bedrijf is geworden. Team Hope gaat ervan uit dat elke mond of mondje wat honger heeft, recht heeft om gevoed te worden, wat hun voorgeschiedenis ook is.

Bij Team Hope vzw is er ook de mogelijkheid om dagelijks een brood te bekomen via het broodhuis. Hiervoor kun je meer info bekomen bij de organisatie.

Corona doet ook geen goed. Er zijn reeds een 30-tal gezinnen bijgekomen doordat de inkomsten van het gezin verdwenen of geminderd is. Je kunt dus van de ene dag op de andere terechtkomen bij de diensten van Team Hope vzw. Indien er niet kan afgehaald worden bij de vereniging, moet alles bedeeld worden, wat praktisch ondoenbaar is zonder de hulp van andere kanalen.

©Mediahaspengouw

Inkomsten/uitgaven organisatie
De organisatie kan rekenen op een gift van de stad en ‘Gods voorzienigheid’. Er zijn vaste kosten zoals het huren van het gebouw. Daarnaast mag je de kosten van vervoer, water en elektriciteit ook niet vergeten. Verwarming kon nog niet voorzien worden.

Team Hope vzw is op zoek naar steun uit alle hoeken. Iedereen kan in onvoorziene omstandigheden terechtkomen en beroep moeten doen op hulp. Dit kan door het storten van giften op rekening BE44 9731 5654 9445 – BIC ARSPBE22, schenkingen, verstrekken van voeding, kleding, studiemateriaal, pampers, … Zo kan de organisatie ook rekenen op Europese steun wat betreft voeding verstrekt door de POD maatschappelijke integratie (voeding in blik of glas en zuivel) en de Vlaamse overheid (verse groenten en fruit). Ieder kan zijn steentje bijdragen, zeker in deze moeilijke tijden. Een goed woordje samen met een tasje koffie of frisdrank kan ook al wonderen doen.

Contactgegevens
Team Hope vzw, Regielaan 4150, 3800 Sint-Truiden, Jean-Paul Mathijs, voorzitter, 0497 85 54 78 of Luc Jacobs, ondervoorzitter en logistiek verantwoordelijke, 0497 32 05 23, e-mail: teamhope.voedselbank@gmail.com, Facebook: www.facebook.com/teamhope.voedselbank.