Vlaams minister van Leefmilieu, Zuhal Demir (N-VA), heeft besloten het bedrijf Shamrock Technologies op het industrieterrein Tongeren-Oost onder verhoogd toezicht te plaatsen. Uit recente staalnamen blijkt dat op hun terrein het risicovolle PFAS aanwezig is.

Het onderzoek, gestart twee jaar geleden, identificeerde vervuiling bij ovens waar teflon wordt verwerkt. Hoewel het bedrijf een jaar geleden al stopte met deze activiteiten, wordt nu een diepgaande doorlichting uitgevoerd door de Omgevingsinspectie. Minister Demir benadrukte de nauwe samenwerking met het Amerikaanse ‘Environmental Protection Agency’ en heeft de Amerikaanse autoriteiten op de hoogte gesteld van de situatie.