November staat traditiegetrouw in het teken van de herdenking van militaire en burgerlijke oorlogsslachtoffers. De Loonse gemeenteraadsvoorzitter Danny Deneuker (Vooruit) lanceerde een oproep op de zitting om met zoveel mogelijk raadsleden aanwezig te zijn op de herdenkingsvieringen. In Tongeren zal er op 1 en 11 november hulde gebracht worden aan het Monument der Gesneuvelden op de Graanmarkt.

De bijzondere gevoeligheid van burgemeester Patrick Dewael (Tongeren.nu) inzake de beide wereldoorlogen is algemeen gekend. “Die oorlogen hebben diepe wonden geslagen”, zegt Dewael. “Daarom is het belangrijk om de slachtoffers te blijven herdenken. We eren in november bij uitbreiding ook de ontelbare slachtoffers die sneuvelden tijdens talloze andere gewapende conflicten wereldwijd.”

In 1926 werd op het plein bij het stadhuis van Tongeren een oorlogsmonument opgericht ter nagedachtenis aan de Eerste Wereldoorlog. Het ontwerp voor het monument is van de hand van de beroemde beeldhouwer Pieter Jan Braecke. Koning Albert I en Koningin Elisabeth hebben het monument in 1926 onthuld. Het monument bestaat uit een achthoekig waterbekken, waaruit een vierhoekige sokkel oprijst. Daarboven is een verhoog van drie treden voorzien, waaruit wederom een vierhoekige sokkel oprijst. Bovenop die sokkel pronkt een beeld van drie kinderen, die een vlag, bloemen en een helm vasthouden. De kinderen symboliseren de onschuldige jeugd die eer brengt aan het leger en de oorlogsslachtoffers. “Het gedenkteken heeft als doel een teken van hoop uit te stralen, van optimisme en positief toekomstperspectief”, besluit Dewael.