De politiezone Sint-Truiden-Nieuwerkerken-Gingelom zet volop in op ervaringsgericht leren. “We investeren in opleidingen die onze medewerkers volgen, zodat ze goed mee zijn met de nieuwste technologieën en de veranderende maatschappelijke trends”, zegt korpschef Steve Provost.

De korpsleiding van de Truiense politiezone communiceerde vandaag dat er op regelmatige basis extra opleidingen worden aangeboden, naast de verplichte bijscholingen. Een en ander is wellicht het gevolg van de aanbevelingen van het comité P naar aanleiding van de crisis binnen het korps.

Lees ook: https://www.truiensnieuws.be/politiekorps-sint-truiden/auditverslag-comite-p-over-crisis-in-politiezone-sint-truiden-komt-met-13-aanbevelingen/

“Onze politiemensen worden regelmatig geconfronteerd met mensen met een psychiatrische problematiek”, verduidelijkt Steve Provost. “De residentiële zorg wordt dan weer geconfronteerd met een aantal fenomenen die de samenwerking met politie noodzakelijk maken, zoals agressie, het plegen van strafbare feiten, enz. We werken daarom al jaren goed samen met Asster en hebben ook samen met hen en het Parket Limburg een samenwerkingsovereenkomst. Specialisten van Asster reiken ze ook handvatten aan om op gepaste wijze met bepaalde crisissituaties om te gaan. Zo is er een inleefmoment in Asster, Nicky’s escaperoom in Asster en de aanpak van crisissituaties.”

Lees ook: https://www.truiensnieuws.be/zorg/asster-activeert-escaperoom-nicky-voor-1060-personeelsleden-zo-beleven-we-intens-hoe-onze-patienten-zich-voelen/

“Uiteraard moeten de politiemensen steeds handelen vanuit de politionele principes, maar het kan alleen maar helpen als onze politiemensen meer inzicht krijgen om op de juiste manier te handelen”, besluit korpschef Steve Provost.

©pzst