Zo werd er voor onze politiemensen een toepassing uitgerold die verschillende politieapps op het terrein ondersteunt en de informatie-210318-politie-7uitwisseling zal verbeteren. Om die toepassing optimaal te 210318-politie-6kunnen benutten, werden smartphones beschikbaar gesteld voor alle medewerkers. Daarnaast werd  er ook gestart met het project “gezond op de werkvloer” dat verder zal uitgerold worden in 2021.”, aldus Steve Provost.

Zoals verwacht daalden de traditionele criminaliteitsfenomenen. Het aantal diefstallen en feiten van afpersing daalt verder in vergelijking met 2019 (-28%). Het aantal woninginbraken en inbraakpogingen neemt 210318-politie-5ook verder af (-39%). Ook de diefstallen uit of aan voertuig (-17%), motor- en bromfietsdiefstallen (-46%) en de winkeldiefstallen (-43%) zijn gedaald.

“Het leven speelde zich in 2020 grotendeel online af en dat merken we ook in de stijging van het aantal onlinemisdrijven.  Het sensibiliseren van de burgers en het inzetten op preventie blijft uitermate belangrijk. We gaan het komende jaar dan ook extra aandacht schenken aan cybercriminaliteit en hoe je vermijdt om er slachtoffer van te worden. Want ondanks de vele campagnes blijven de meldingen en klachten stijgen. Cybercriminelen vinden ook telkens nieuwe manieren om u proberen op te lichten.”, zegt burgemeester Patrick Lismont.

210318-politie-4Met de verdere uitbreiding van de verkeersdienst in 2020 konden we nog beter en efficiënter inzetten op alle aspecten van verkeersveiligheid en -handhaving. Dat heeft ook een weerslag op de cijfers van 2020 gehad. Er was misschien minder beweging in het verkeer, maar het aantal overtredingen werd er niet minder op. Naast de specifieke opdrachten rond Covid-19 bleef onze reguliere werking ook verder lopen. Er werden 38.574 verkeersinbreuken vastgesteld, waarvan 31.536 snelheidsovertredingen. Echter noteerden we in 2020 wel een daling (-30%) van het aantal verkeersongevallen met stoffelijke schade en gekwetsten.

210318-politie-2“Uiteraard is een jaarverslag 2020 niet volledig zonder Covid-19. De nationale maatregelen hebben een weerslag op onze werking gehad. Naast onze reguliere taken, werden er ook extra Coronaploegen ingezet. We spreken dan over meer dan 10.000 uren extra aan mankracht. Waar nodig werd opgetreden en er werden bijna 530 coronaboetes uitgeschreven. Het ging voornamelijk over niet-essentiële verplaatsingen en samenscholingen. Onze politiemensen dienden in de meest optimale en veilige werkomstandigheden hun taken te kunnen uitvoeren. Daarom werd ook bij ons getracht om de werkvloer zo coronaproof mogelijk te maken.”, aldus burgemeester Dries Deferm.

“In 2020 werd ook de basis gelegd voor de samenwerking tussen 3 politiezones. Onze politiezone ging samen met PZ Tongeren – Herstappe en PZ kanton Borgloon een engagement aan om vanaf 2021 in verschillende operationele en ondersteunende domeinen zoals wederzijdse bijstand, slachtofferbejegening, recherche en ICT samen te werken.

210318-politie-3Wij hopen dat onze politiemensen in de loop van 2021 opnieuw letterlijk tussen en dichtbij de inwoners van onze politiezone hun job mogen uitoefenen.

Om af te sluiten willen we de aandacht vestigen op onze personeelsleden, die zich het afgelopen jaar meer dan 100% hebben ingezet, zich steeds flexibel toonden en de kwaliteit van hun werk steeds vooropstelden. Dankjewel voor het engagement.”, besluit Veerle Heeren, voorzitter van het politiecollege en de -raad.

 

 

 

 

210318-politie-1