Erosiewerken in de Bosstraat

Algemeen

 

In Groot-Gelmen zijn de werken in de Bosstraat om de Klein-Gelmenstraat tegen modderstromen te beschermen bijna voltooid. Tijdens het noodweer van 10 juni 2019 bleek dat het bufferbekken, dat water- en modderstromen in de Bosstraat zou moeten opvangen, niet optimaal werkte. Hierdoor baanden de modderstromen zich gemakkelijk een weg naar de Klein-Gelmenstraat waar verscheidene inwoners overlast ondervonden. Om toekomstige waterschade in dit gebied maximaal te beperken werden aanpassingswerken aan het wegdek van de Bosstraat uitgevoerd.

Het bufferbekken in de Bosstraat werd destijds door Aquafin aangelegd in het kader van de rioleringswerken in Groot-Gelmen. Dit bufferbekken zou de water- en modderstromen vanuit het landbouwgebied opwaarts in de Bosstraat moeten opvangen. Tijdens het noodweer in juni 2019 bleek echter dat slechts een kleine hoeveelheid van het modderwater dat vanuit het hoger gelegen landbouwgebied via de Bosstraat naar beneden kwam gestroomd, werd opgevangen in het bufferbekken. De rooster in de Bosstraat volstond niet om de water- en modderstromen af te leiden naar het bufferbekken. Hierdoor lieten de modderstromen het bufferbekken letterlijk en figuurlijk links liggen en stroomden ze tot in de Klein-Gelmenstraat.

“Om maximaal te verhinderen dat dergelijke situaties zich in de toekomst opnieuw voordoen in Groot-Gelmen werd het wegdek van de Bosstraat aangepast. Een combinatie van een wegverlaging en -verhoging ter hoogte van het bestaande bufferbekken zal de modderstromen ‘dwingen’ om naar het bufferbekken te stromen. De instroom wordt bovendien verbeterd door een deel van de rand van het bufferbekken af te graven,” zegt schepen van Openbare werken Ingrid Kempeneers.

“De komende maanden gaat de stad samen met verschillende partners (de Watering, Fluvius, de VLM) nog andere werken tegen water- en modderoverlast uitvoeren. Daarnaast vragen we ook aan bewoners om gebruik te maken van het recent goedgekeurde subsidieregelement waterpreventieve maatregelen. Deze subsidie is van toepassing voor maatregelen om bestaande gebouwen te beschermen tegen water- en modderoverlast. Alleen als we allemaal samenwerken kunnen we water -en modderoverlast in de toekomst voorkomen”, besluit burgemeester Veerle Heeren.

Truienaren kunnen voor waterpreventieve maatregelen aan de woning of in de tuin, zoals beschermdijken, verwijderbare schotten, waterdichte coating of drempels voor een ondergrondse garage, een subsidie aanvragen bij de stad. Dit kan door te mailen naar info.infrastructuurwerken@sint-truiden.be of door een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de stad Sint-Truiden, dienst Infrastructuurwerken, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden.

Dergelijke taferelen wil men in Gelmen vermijden door de werken!
Geen reacties

Deel jouw reactie met de bezoekers van Truiensnieuws.be

Algemeen
Het besmettingscijfer daalt van 701 naar 672.

Er zijn in Limburg opnieuw drie mensen met een coronabesmetting overleden en die stierven alle drie stierven  in een rusthuis. In de Limburgse ziekenhuizen zijn er geen nieuwe corona-overlijdens te betreuren. In totaal eiste het coronavirus in Limburg al 929 slachtoffers, 56 procent stierf in een rusthuis. In de Limburgse …

Algemeen
Help mee aan de Vervoerregio Limburg

De Vervoerregio Limburg is op een aantal vlakken uniek in Vlaanderen. In de eerste plaats valt de vervoerregio samen met de grenzen van de provincie. Daarnaast is de vervoerregio met 42 steden en gemeenten ook de grootste vervoerregio van Vlaanderen. De vervoerregio telt ongeveer 871.000 inwoners gespreid over een oppervlakte …

Algemeen
“SOS Patat: red patatjes, eet frietjes”

Met de campagne “SOS Patat : red patatjes, eet frietjes” bundelen Too Good To Go en de belangrijkste partijen in de Belgische aardappelsector hun krachten om te voorkomen dat zo’n 750.000 ton Belgische aardappelen verloren gaan. “Aardappelen zijn de Belgische trots bij uitstek. Helaas wordt de Belgische aardappel en meer …

%d bloggers liken dit: