Vrijdag 26 november 2021 werd in Sint-Truiden een gecoördineerde controleactie (flexactie) uitgevoerd op acht nacht- en dagwinkels en dagbladhandels. De controle ging uit van het stadsbestuur met ondersteuning van het Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum (ARIEC) Limburg en vond plaats in overleg met het parket en arbeidsauditoraat.

De stad Sint-Truiden voerde vrijdagavond een controle uit op een 8-tal winkels. “Als bestuur willen we dat onze uitbatingen voldoen aan de geldende regelgeving,” legt burgemeester Veerle Heeren uit. “Nachtwinkels moeten voldoen aan de voorwaarden die we hebben gesteld in het  Gemeentelijk reglement op de vestiging en uitbating van nachtwinkels. De uitbatingsvergunningen werden opnieuw aangevraagd. Bij die uitbatingen waar we nog vragen bij hadden, controleerden we of de betrokken zaken aan de voorwaarden beantwoorden. Ook het aspect voedselveiligheid werd door het FAVV gecontroleerd.”

Ook enkele dagwinkels en dagbladhandels werden meegenomen in de controle. Bij dergelijke winkels is het eveneens belangrijk dat ze zich houden aan de voor hen geldende regels, zoals de regels inzake sociale-, economische-, fiscale- en coronawetgeving.

Er werden meerdere inbreuken vastgesteld rond de regels van prijsaanduiding en het respecteren van de wekelijks verplichte rustdagen. Het FAVV heeft eveneens enkele PV’s opgesteld. Daarnaast wordt tweemaal een aanvullend onderzoek opgestart door het RSVZ. Voor wat betreft de andere zaken waren alle locaties in orde. De bestuurlijke controles zijn vooral bedoeld om te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies, drugshandel, etc. zich in het lokale weefsel kunnen nestelen.

Het controleteam bestond uit volgende organisaties: Arbeidsinspectie, TSW, RVA, RSVZ. Ook DVZ, FAVV en FOD Economie waren aanwezig. Het team werd nog verder aangevuld door de stad Sint-Truiden en het ARIEC Limburg en de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.