Sint-Truiden trekt zo’n 20 miljoen euro uit voor de restauratie en herbestemming van monumenten. Op korte termijn kunnen er in verschillende dossiers stappen vooruit gezet worden. Zo komt de herontwikkeling van het Speelhof deze legislatuur in een volgende, concrete fase. Op maandag 16 december kwam Vlaams minister van onroerend erfgoed Matthias Diependaele naar Sint-Truiden om te luisteren naar de toekomstplannen, en te onderzoeken hoe Vlaanderen en de stad hierrond kunnen samenwerken.

Erfgoed is prioritair voor het lokaal bestuur van Sint-Truiden. De ruim 900 waardevolle panden – waarvan zo’n 125 een beschermde status hebben – krijgen de volle aandacht. Hierbij maakt de stad ook werk van de ontwikkeling en restauratie van enkele van haar waardevolste sites, waaronder de Abdij, de Burcht van Brustem, de Minderbroederssite en het Speelhof.

De stad heeft de voorbije jaren hard gewerkt om verschillende dossiers, zoals de Abdij, de Minderbroederssite, het Speelhof en de Burcht van Brustem, op de rails te krijgen. De voorbije jaren maakten we beheersplannen van zowel het Speelhof als de Burcht van Brustem, en de Abdij en het Begijnhof zijn klaar. Nu volgt de uitvoering. In de meerjarenbegroting is ook budget voorzien om over te gaan tot volgende stappen in de ontwikkeling van deze sites. Kortom: het voorbereidende werk is af. Nu is het wachten op de nodige subsidies om aan de slag te gaan.

Stand van zaken: hard gewerkt
Wat is de stand van zaken vandaag? Voor de Burcht van Brustem is het beheersplan voor de consolidatie en ontsluiting van de slottoren en het omringende cultuurhistorisch landschap klaar. Momenteel loopt er een onderzoek om sneller met de dringende restauratiewerken te starten.

Voor de Abdij is de toekomstvisie eveneens vastgelegd in een beheersplan, en voor het klooster van de Minderbroeders wordt in 2020 een ontwerp- en bouwteam aangesteld. Dat moet onderzoeken hoe dit erfgoed kan herbestemd worden tot culturele site met inbegrip van een stadskantoor.

Andere belangrijke dossiers zijn het erfgoeddepot in de Gazo – hiervoor loopt een procedure tot erkenning en subsidiëring – en het Speelhof. Voor dat domein – waarvan de bouw begon in 1585 en dat dienstdeed als buitenverblijf van de abten – heeft het stadsbestuur concrete plannen die klaar zijn voor realisatie. De site wordt getransformeerd tot een recreatiepark aan de rand van de stad.

Speelhof wordt recreatiepark
Deze nieuwe invulling vormt het Speelhof om tot één logisch geheel, dat helemaal past binnen de historische erfgoedwaarden van de site en tegelijkertijd beantwoordt aan de noden van vandaag.

Het witte herenhuis krijgt hierbij in een eerste fase een verrassende invulling als belevingstuin, terwijl het parklandschap errond verder ontwikkeld wordt tot ontspanningsgebied. De tuinen aan de voorzijde krijgen een sociale dimensie, terwijl we de bestaande speeltuin achteraan verder uitbreiden tot speelbos met extra aandacht voor natuureducatie. Hierbij krijgt ook het dierenparkje een opwaardering. Daar komen neerhofdieren en oude rassen als levend erfgoed. In de gebouwen rondom het herenhuis komen er onder meer een streekproductenwinkel, een horecaruimte en een congres- en polyvalente zaal.

De nieuwe invulling van het mooie Speelhof sluit helemaal aan met de toekomstvisie van Sint-Truiden: een historische, groene stad op maat van gezinnen, waar het enorm fijn wonen en verblijven is. Het recreatiepark met speelbos en belevingstuin past perfect in dit plaatje.

Samenwerking tussen Vlaanderen en Sint-Truiden
Op maandag 16 december kwam Vlaams minister van onroerend erfgoed Matthias Diependaele op bezoek in Sint-Truiden voor een toelichting over de toekomstplannen die het stadsbestuur met het Speelhof en andere van zijn belangrijke erfgoedsites heeft. Bedoeling was om mogelijkheden tot samenwerking op vlak van erkenning, procedures en subsidies onderling af te toetsen.