De discussie tussen landbouw en ecologie zal altijd blijven bestaan: als de ene groep tevreden is, zal de andere ongetwijfeld boos zijn. Europa heeft gekozen voor een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid waar Groen niet zo happy over is, maar gedragen wort door de meerderheid, ook in landbouwkringen.

“Ik nam het op voor onze boeren tijdens het debat over de hervormingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in het Europees Parlement. Voor mij is het nieuwe voorstel realistisch én ambitieus, en verzoent het voortbestaan van de landbouw met de Green Deal”, aldus Europees Parlementslid Hilde Vautmans.

Ook de Boerenbond verwelkomt het besluit van de Europese landbouwraad van gisteren. “Er ligt echter nog werk op de plank in de volgende wetgevende mijlpalen, om tot een nieuw Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) te komen met inpasbare en stimulerende invulling gericht op boer. Alleen zo zal het GLB bijdragen aan zijn doelstellingen waarbij de boer centraal staat”, aldus de Boerenbond in een persmededeling.

Dat betekent dat men aandacht moet hebben voor de draagkracht van de boer als ondernemer. Boerenbond blijft pleiten voor haalbare en betaalbare randvoorwaarden en een werkbaar kader voor stimulerende ecoregelingen. Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond: “Wij kunnen enkel verwelkomen dat er stappen gezet worden die in deze crisistijd zekerheid zullen bieden, denk aan corona en brexit. Wij vragen om de ingeslagen weg verder te zetten en te zorgen dat de boer aan de slag kan met een haalbaar, realistisch beleid. Enkel zo zullen onze land- en tuinbouwbedrijven hun verduurzaming kunnen verderzetten”.