Sinds het toeristische seizoen is gestart ‘boomt’ de lokale horeca in Borgloon. Met het ‘gemeentelijk reglement voor het plaats van terrassen op het openbaar domein’ beoogt het stadsbestuur een uitbreiding van de terrassen die ook duurzaam zijn. Maar er komt geen eenheidsworst zoals in Sint-Truiden. 

Borgloon kent al vele jaren een gestage bevolkingsaangroei en een steile klim van het aantal toeristen. De horeca heeft nood aan bijkomende ruimte en daar wil Schepen van Omgeving Jeroen Bellings (Open Vld-Stroop) aan tegemoet komen. “Er is nu een nieuw reglement goedgekeurd dat de deur opent voor die verruiming”, legt de schepen uit. “Wat terrassen op het openbaar domein betreft, is er door gebrek aan reglementering al vele jaren een vacuüm voor de uitbaters, maar ook voor de andere gebruikers van het openbaar domein. Met het ‘gemeentelijk reglement voor het plaats van terrassen op het openbaar domein’ willen we een kader creëren én zorgen voor kwaliteitsvolle terrassen.”

Duurzaam

Nieuw in het reglement is dat er naast seizoensterrassen ook de mogelijkheid voorzien wordt om permanente terrassen aan te vragen. De horeca-uitbater kan in samenspraak met de stad zo een duurzaam terras inrichten, gekoppeld aan een aantal randvoorwaarden. Zo mogen er vanzelfsprekend geen obstakels aangebracht worden die de doorgang voor andersvaliden in het gedrang brengt. Daarnaast moet er ook gewerkt worden met hoogwaardige, kwaliteitsvolle materialen en wordt er gestreefd naar soberheid in kleur- en materiaalgebruik.

Identiteit van elke zaak behouden

Schepen Bellings ziet liever geen horecazaken met allemaal naast elkaar dezelfde ‘look’ zoals in Sint-Truiden. “Het reglement is geen pleidooi voor identieke terrassen op het openbaar domein, omdat het ook belangrijk is dat ondernemers de identiteit van hun onderneming moeten kunnen doortrekken in deze ‘uitbreiding’ van hun zaak. De voorbije corona-jaren werd er logischerwijze erg soepel omgesprongen met terrassen op openbaar domein, maar hieruit heeft het beleid ook heel wat geleerd.” Café Hasbania ligt op Speelhof, het centrumplein van de stad. Daar zien ze de regeling van het stadsbestuur wel zitten. “Wij gaan er zeker gebruik van maken”, vertelt Marijn. “Wij gaan vragen om dat jaarlijks van april tot en met september te mogen plaatsen. Ons vast winter- en zomerterras tegen de gevel blijven we behouden.”