Bij de presentatie van de terug -aan-tafel-bon en het 1001-nachten plan bleek dat het Truidense stadsbestuur opnieuw de kapitaalkrachtige Truienaars een hart onder de riem wil steken. Net zoals bij de Welkom-terug-bon wordt het principe “wie veel heeft zal van de stad nog meer krijgen” gehuldigd. 

Wie geld heeft om nu uit te gaan eten mag van de stad weer een extraatje verwachten. De populaire grote restaurants staan klaar om die extra stadssteun te ontvangen, de kleintjes die het al moeilijk hadden zullen door de mazen van dit sociaal vangnet vallen.  

“Sp.a Sint-Truiden vindt dat de middenstand zeker gesteund moet worden, maar dan met maatregelen die voor elke uitbater gelijk zijn. Nu zullen de zaken met de meeste omzet ook de meeste steun ontvangen. Dat is de omgekeerde wereld”, aldus Gert Stras namens Sp.a 

Het zou beter zijn moest bij de opstartfase bekeken worden waar de problemen zich voordoen om dan na 2 weken met gerichte maatregelen te komen. Nu wordt de portefeuille opengetrokken zonder te weten of het geld terecht komt bij hen die het het meeste nodig hebben. 

“Ondertussen weten we waar er wél dringend nood is: de werkloosheid in Sint-Truiden piekt, de rijen aan de voedselbanken zijn 30% gestegen, het aantal hulpzoekenden dat aan het OCMW moet aankloppen is met hetzelfde percentage de lucht ingegaan”, vinden de Truiense socialisten.   

Volgens de Sp.a is dit duidelijk géén prioriteit voor het stadsbestuur. Waar het voor Handel en Horeca heel snel kon gaan blijft het impactplan “solidariteit en levenskwaliteit” achter en blinkt uit in vaagheid en het opwarmen van oude kost: “Sociaal huis blijft sleutelrol spelen”, “de stad blijft logistieke steun geven aan voedselbanken”, “het project tegen eenzaamheid (was al lang aangekondigd en had voor coronatijd al moeten gestart zijn)”, … De minderbedeelde in onze stad lijkt vooral al blij te moeten zijn dat hem niets wordt ontnomen. 

“Met de heropening van de Horeca schenkt de stad bij zijn “voorlopig” “impactplan solidariteit en levenskwaliteit” oude wijn in nieuwe zakken. Wij zien vooral veel solidariteit met mensen die al veel levenskwaliteit hadden. Beste stadsbestuur, de anderen mogen niet vergeten worden”, roeps Stas de meerderheid op!