De nationale overheid heeft beslist dat vanaf maandag 8 juni de horecazaken mogen heropenen, zij het onder strikte regels. De anderhalve meter sociale afstand die er tussen de tafels moet zijn heeft een invloed op het aantal gasten dat de horeca uitbaters kunnen ontvangen. Daarom besliste de stad om ruimte vrij te maken voor grotere terrassen.

Grote Markt en Heilig Hartplein
De voetgangerszone op de Grote Markt zal gebruikt kunnen worden voor terrasuitbreiding. De wandelzone wordt verlengd naar de fietssuggestiestrook, die zal gebruikt worden als voetgangers- en fietszone. Hier kunnen enkel tafel en stoelen worden opgesteld. Geen andere elementen omdat deze zone ook als branddoorgang moet kunnen gebruikt worden. De stad zal ook investeren in parasols op voet die in deze zone worden geplaatst. Op het Heilig Hartplein wordt een voetgangerszone langs de Onze-Lieve-Vrouwekerk gelegd. Hierdoor kan de resterende ruimte ingenomen worden voor de resterende terrassen.

Groenmarkt en zone rond Onze-Lieve-Vrouwekerk
Momenteel gaan de werkzaamheden op de Groenmarkt de laatste rechte lijn in. De terrasregeling wordt dan ook aangepast aan de heraanleg van het plein. Zodat ook de horeca-zaken op de Groenmarkt extra ruimte kunnen creëren voor hun klanten. Ook in de zone achter de Onze-Lieve-Vrouwekerk hebben de huidige werkzaamheden een impact op de terrasuitbreiding van de horeca.

Heropstart horeca elders in Sint-Truiden
Ook elders in Sint-Truiden is er natuurlijk een  heel mooi horeca-aanbod. Terrassen kunnen daar uitgebreid worden op aanpalende publieke ruimtes (pleinen, over breedte op voetpaden, parkeerplaatsen, …). Er wordt daarbij uitgegaan dat de bestaande terrassen maximaal in oppervlakte kunnen verdubbelen. Er worden in principe maximaal twee parkeerplaatsen ingenomen door een terraszone. De terrasruimte mag de bestaande toegankelijkheid (omliggende ruimte, voetpad, …), niet hinderen en een obstakelvrije doorgang van 1,5m voor voetgangers moet gegarandeerd zijn.
We willen verder benadrukken dat de woonkwaliteit van omwonenden niet geschaad mag worden.

Aan tafel bon
Er komt een “aan tafel bon”-actie. Truienaren kunnen deze bon online aankopen voor 20 euro om te spenderen bij de lokale horeca. Per aangekochte bon doet de stad er 5 euro te spenderen krediet bovenop. Deze actie loopt van 10 juni tot 31 juli. Deze actie is er om de horeca een extra boost te geven op korte termijn! Uiteraard kunnen de horecazaken ook rekenen op het advies van ons team van experten, om hun zaak zo veilig mogelijk open te stellen voor hun klanten met respect voor alle opgelegde regels.