Op korte tijd sterven er helaas heel veel bewoners in de rusthuizen (woonzorgcentra) van Sint-Truiden en uiteraard ook in andere regio’s. Tussen het moment van overlijden en de begrafenis of crematie zijn er slechts twee dagen, dus weinig of geen tijd om op een waardige manier afscheid te nemen, noch minder om op een rustige serene manier de dood van een geliefde een plaats te geven in familieverband maar ook met de zorgverleners.

Bovendien zijn de begrafenisondernemers momenteel druk bevraagd en zijn ze gehouden aan strikte richtlijnen omwille van het coronavirus. Ook voor de begrafenisondernemers rest weinig tijd om families bij te staan in het voorbereiden van het afscheid. Kortom er is amper tijd voor de opvang van rouwende families, zowel vanuit de rusthuizen als vanuit de uitvaartsector. Daarom heeft Pascy Monette, schepen van sociale zaken en voorzitter van Zorgbedrijf Sint-Truiden, de vraag gesteld aan de Ben Lambrechts, algemeen directeur van de Hogeschool PXL, om samen aan de slag te gaan en iets te doen aan deze intrieste situatie. Ze willen families niet langer in de kou laten staan en op een alternatieve manier opvang en begeleiding bieden om waardig afscheid te nemen van op afstand.

Om hieraan tegemoet te komen heeft Lies Scaut, coördinator postgraduaat Rouw en Verliescounselor van de Hogeschool PXL, tijdens het paasweekend een sterk alternatief uitgewerkt. Enerzijds reikt ze een leidraad met tal van praktische tips aan voor families en zorgverleners om de periode van de laatste levensfase tot het moment van overlijden, draaglijker te maken. Anderzijds heeft ze een supportteam van hulpverleners, rouwtherapeuten en docenten van de Hogeschool PXL samengesteld om families bij te staan en te begeleiden in hun verdriet.
Vanuit het departement IT werd een website ontwikkeld. Familieleden en zorgverleners kunnen zich aanmelden via deze website waar in eerste instantie de bedoeling van de contactmogelijkheden kort wordt toegelicht. Vervolgens kan het familielid of de zorgverlener zich aanmelden voor een gesprek. De families en zorgverleners krijgen in het rusthuis een flyer met de nodige informatie.

De uitrol van dit project gebeurt vandaag in woonzorgcentra Villa Rosa en ’t Meiland. Behalve de woonzorgcentra van het zorgbedrijf zullen ook de andere woonzorgcentra in Sint-Truiden hiervan kunnen gebruikmaken en mogelijk bij uitbreiding alle Limburgse woonzorgcentra.

“Ik ben ervan overtuigd dat dit een enorme meerwaarde zal zijn voor families die nu in zekere zin aan hun lot worden overgelaten. Ook voor de vele zorgverleners zal het een mentale geruststelling zijn als zij weten dat er voor de families gezorgd zal worden. Velen zitten nu mentaal aan de grond omdat ze de families niet meer kunnen bieden wat ze normaal doen. Er is gewoon geen tijd voor. Ik ben PXL en in het bijzonder Lies Scaut, bijzonder dankbaar voor dit aanbod” zegt Pascy Monette.