Als je al eens Nieuw Sint-Truiden aandoet, dan zal het je zeker al opgevallen zijn : de oranje paaltjes. Ze staan er op het eerste gezicht wat onwezenlijk bij, zonder doel. Er ontbreekt duidelijk iets dat staat als een paal boven water. Bij nader inzicht kom je tot de vaststelling dat die roerloze oranje paaltjes strategisch opgesteld staan in een straal van laat ons zeggen 500 meter rond de stationsparking, die niet alleen sinds enkele tijd betalend maar ook leegstaand is. Zou het dan kunnen zijn dat de missing link verkeersbord ZE9a is? (en ja ik heb het moeten opzoeken)  Dit is het bord dat de bestuurders erop attent moet maken dat de blauwe zone hier eindigt. Blauwe zone, blauwe kaart, niet betalen om te parkeren wel beperkt in tijd. Dit was het idee van ons alwetend stadsbestuur om de stationsparkinggebruiker uit de omliggende straten te weren, om alzo de overlast voor de buurtbewoners te beperken. Maar dat was zonder diezelfde buurtbewoners gerekend. Die zagen het, na een gezamenlijk overleg met de bevoegde schepen, niet zitten om op die manier de stadskas wat aan te vullen met de bijdrage voor een bewonerskaart. Maar intussen stonden de paaltjes er reeds. Zeg nu nog eens dat ons gemeentebestuur en de stadsdiensten niet vlug en proactief kunnen werken. Dat was toen, begin december. Maar nu een goede maand verder zullen de buurtbewoners de situatie waarschijnlijk proefondervindelijk ondervonden hebben. Dus staan binnenkort de oranje paaltjes er niet meer nutteloos bij.

Tezelfdertijd, begin december dus, werd aangekondigd dat de René Lambrechtsstraat een eenrichtingsstraat zou worden. Voor Stenaertberg was er precies minder bedenktijd nodig om de richting om te draaien. Voor de René L. straat  is het wel hoog tijd, want wat een ‘begankenis’ is dat daar soms. Afwisselend links/rechts geparkeerde auto’s zouden een vlotte doorgang moeten garanderen, maar veel bestuurders willen of kunnen de wit afgebakende parkeervakken niet vinden. Met als gevolg dat er daar meer over het trottoir gereden wordt dan in de straat zelf. Hoogtijd dat daar dus een verkeersvriendelijke oplossing komt. Maar in welke richting zal je dan moeten rijden? Al meer dan een week liggen er van die zwarte kabeltjes over de straat. Volgens mij om de verkeersdrukte te meten, en vast te stellen in welke richting er het meest gereden wordt. Als je als betrokken bestuurder enige inspraak wilt hebben over de rijrichting is het dus nu het moment om heel dikwijls in de richting van uw voorkeur door de straat te rijden. Dat is natuurlijk een klein beetje foefelen, maar hey daar weten we in Sint-Truiden alles van.

Het is nog even wachten op de onthulling van de rijrichting, maar… het oranje verkeerspaaltje staat er al.