Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren (RLHV) zet zich in voor het behoud en beheer van graslanden in elf Limburgse gemeenten. Dit gebeurt binnen het biodiversiteitsproject ‘Vergeten graslanden in Haspengouw’. Naast beheerwerken organiseert RLHV ook tal van gratis activiteiten voor het grote publiek. Zo vindt er op donderdag 20 juni een gidsbeurt plaats langs de bermen van Opheers en Batsheers.

De natuuras Opheers-Batheers-Mechelen-Bovelingen biedt tal van bossen en graslanden. RLHV organiseert dezer dagen een wandeling die start aan de kerk van Opheers. “Soortenrijke graslanden zijn een belangrijk onderdeel van het landschappelijk erfgoed van Haspengouw”, vertelt Ward Andriessen, projectcoördinator van RLHV. “Ze vervullen essentiële functies voor zowel landbouw als ecologie en dienen als natuurlijke klimaatbuffers door koolstof en water in de bodem op te slaan. Graslanden zijn van oudsher te vinden in de beekvalleien en op de hellingen van Haspengouwse landbouwgebieden. Helaas wordt hun waarde vaak onderschat en nemen ze in aantal en kwaliteit af.” Het project ‘Vergeten graslanden in Haspengouw’ wil deze waardevolle natuurgebieden uit de vergeethoek halen en ze beschermen binnen het beleid van lokale besturen. Sensibilisatie van het grote publiek speelt hierbij een belangrijke rol. RLHV wil mensen bewust maken van het belang van graslanden en hen aanmoedigen deze te waarderen en te behouden.

                                         

Behoud 

In elke deelnemende gemeente wordt gezocht naar één voorbeeldactie rond een vergeten grasland. Dit kan een perceel zijn dat eigendom is van de gemeente, een particulier of een landbouwer. RLHV voert de nodige beheermaatregelen uit, zoals het instellen van beheer voor verruigde percelen, het afrasteren voor begrazing en het verwijderen van houtige vegetatie. Ook wordt gekeken naar beschikbare subsidies voor duurzaam graslandbeheer en indien gewenst, eigenaars in contact gebracht met beheerders. Het project begint in Alken, waar een bijzonder grasland op privé-eigendom wordt beheerd. “Graslanden zijn belangrijk voor zowel fauna als flora,” vervolgt Ward Andriessen. “Neem bijvoorbeeld de kamsalamander, een bedreigde diersoort die in de Haspengouwse graslanden een thuis vindt. Daarnaast kunnen graslanden een buffer vormen tegen de gevolgen van klimaatverandering door regenwater op te slaan en koolstof vast te houden.”

Het project ‘Vergeten graslanden in Haspengouw’ wordt ondersteund door Limburgs Landschap vzw en de gemeenten Kortessem, Alken, Borgloon, Diepenbeek, Hasselt, Heers, Herk-de-Stad, Sint-Truiden, Tongeren en Wellen. Samen werken ze aan een duurzamer en biodivers Haspengouw.

Praktisch

Donderdag 20 juni, start om 19 uur aan de kerk van Opheers, de deelname is gratis (wel online inschrijven).

Inschrijven kan via www.rlhv.be/grashoppen-heers

Beelden uit Mechelen-Bovelingen © rdc