Spandoeken op gebouw Sint-Gertrudis/internaat snel weer weggehaald
Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen van het internaat van het katholiek onderwijs Landen (KOL) hun ongenoegen geuit tegen de sluiting van het internaat door spandoeken op te hangen aan het schoolgebouw. Die werden op bevel van de directie weer weggehaald. Intussen groeit de verontwaardiging via sociale media. Ook burgemeester Debroux en ACOD Limburg nemen het op voor de internen. Waar zij heen moeten op één september blijft een grote, open vraag.

“Dat het internaat zal sluiten, is onvermijdelijk”, klonk het vorige week stellig bij de voorzitter van de schoolraad, Gustaaf Petitjean. Een ludieke actie met spandoeken, opgehangen aan de school in de Molenbergstraat, mocht niet en de proestdoeken werden snel snel weer weggehaald. Ouders en sympathisanten reageren gepikeerd. “Deze leerlingen zitten met veel verdriet en vragen. Blijkbaar heeft de KOL-directie er niet aan gedacht dat leerlingen een uitlaatklep voor hun emoties nodig hebben. Dat we kinderen en jongeren hun verdriet daarover niet laten delen is schandalig. De school zou dit niet moeten zien als een aanval, maar als een moment om mee op te komen voor kinderen en jongeren die zich ergens thuis willen voelen. Het zou een moment kunnen zijn, waarop zij ook om meer middelen vragen, om dit te kunnen doen.” Voor de opvoedsters was dat ook de bedoeling van de actie: “Ze moeten kunnen vertrekken met een warm hart. Te weten dat er voor hun gevochten is geweest en dat hun stem werd gehoord. Zelfs dat wordt ons niet gegund.” Ondanks de spanningen met de directie blikken ze terug op een mooie week. Opvoedster Veerle Moretti: “Wat een prachtige, hartverwarmende week was dit. We voelen enorm veel dankbaarheid voor zoveel fantastische mensen die ons steunden en mee naar oplossingen zochten. Duizendmaal dank! We willen jullie laten weten dat we niet zullen stoppen met strijden en aankaarten dat er dringend dingen moeten veranderen in dit land. Dat kinderen het recht hebben gehoord te worden wanneer ze niet krijgen wat ze verdienen. Dat die wachtlijsten niet zouden mogen bestaan. Dat er geïnvesteerd moet worden in plaats van afgeschaft. We zullen constructief blijven zoeken naar oplossingen en we zullen blijven vechten voor onze internen!”

Verwaarlozing van gebouwen

Ondertussen komen er meer reacties binnen op de sluiting. Burgemeester Debroux (L’anders) betreurt de beslissing van KOL en staat samen met schepen Ieven (L’anders) achter het protest van de jongeren. “We brachten al eerder minister van Onderwijs Weyts op de hoogte van de ontwikkelingen in Landen met de vraag om dit van dichtbij op te volgen. Het Vlaams beleid kiest echter voor schaalvergroting. De raad van bestuur van KOL verzekerde ons dat ze zouden zorgen voor een actieplan met zorg voor de leerlingen. Dat we nu via de media vernemen dat dit onvoldoende gerealiseerd is, is onaanvaardbaar.”

Yves Vannijlen van ACOD Limburg sluit daarbij aan. “Dit is een regelrechte ramp voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Wij onderzoeken intussen drie pistes buiten het katholiek onderwijs.” En over de Raad van Bestuur van KOL zegt Vannijlen: “Als ze de voorbije jaren als een goede huisvader het gebouw hadden onderhouden, dan was deze miserie niet nodig geweest.”

Bij ACOD is te horen dat er overwogen wordt om de financiële geldstromen binnen het katholiek onderwijs Landen verder te onderzoeken. Voorzitter Petitjean wenste niet te antwoorden op onze vragen over onder andere het gebrek aan zorg van socio-emotionele begeleiding van de internen en over de geldstromen binnen KOL. Wat er de voorbije jaren met de subsidies is gebeurd blijft dus een open vraag.