Het Rood Kasteel en park van Kerkom krijgen facelift

Domein Alstergoed werd een jaar geleden aangekocht door VP Invest BV, een familiale investerings- en patrimoniumvennootschap, eigendom van de echtgenoten Verheyen en Premer. VP Invest BV is ontstaan vanuit een passie voor de opwaardering en instandhouding van historisch vastgoed.

Kircheim (1065) was een heerlijkheid binnen het Graafschap Loon. De uitbreiding ‘bij Sint-Truiden’ kwam er om verwarring met Kerkom in Vlaams-Brabant te vermijden. Iedereen kent Kerkom, al was het maar om het bier van de brouwerij waar Marc Limet nieuw leven ingeblazen heeft. Maar het onooglijk kleine dorp heeft wel twee kastelen, waarvan er vorig jaar één verkocht werd voor bijna zes miljoen euro.

Het verre verleden
Het kasteel, in de volksmond bekend onder de naam Rood kasteel heeft een lange geschiedenis. De heerlijkheid en het kasteel van Kerkom kwamen eind 14de eeuw in het bezit van heren uit de familie ‘van Kerkom’. In die periode huwt Isolde van Kerkom met Willem van Alsteren. Het domein gaat over van vader op zoon en blijft in het bezit van de familie ‘van Alsteren’ tot Ernest Frans van Alsteren de heerlijkheid in 1675 verkoopt aan Christoffel Henrix. In 1707 is het kasteelcomplex geheel vervallen. In december van dat jaar wordt Lambert van Schoor de nieuwe eigenaar van het kasteeldomein. Hij krijgt toestemming om alles af te breken en te verkopen. De familie Van Schoor die daarna 70 jaar op het domein verbleven laten een classicistisch kasteel bouwen. In 1889 werd door de toenmalige eigenaar, baron Fernand de Moffart, iets ten noordwesten van dat kasteel, een nieuw kasteel gebouwd zoals het nu gekend is.

Het recentere verleden…
In de jaren 1990 werd door de toenmalige eigenaar Paul Hayen een internationaal gekende stoeterij voor renpaarden uitgebouwd en werden verschillende kadasterpercelen aangekocht en samengevoegd tot het huidige domein Alstergoed. Het geheel van 37 ha omvat het kasteelpark van Kerkom, het overgrote deel van de oorspronkelijke landerijen van het Wit Kasteel, het bos op de Keelberg en enkele bossen en weilanden. Ongeveer de helft van het domein is beschermd als dorpsgezicht, het “Koetshuis” en de “Franse Tuin” zijn bijkomend beschermd als monument.

De toekomstvisie…
Na het overlijden van Paul Hayen, heeft domein Alstergoed erg geleden onder een gebrek aan een toekomstgerichte visie, een gebrek aan onderhoud, en een maximale commerciële uitbating van de paardenstoeterij. Verschillende recente wissels van eigenaars hebben geleid tot de huidige staat van het landgoed.
In eerste instantie wil VP Invest BV het domein in ere herstellen: De activiteiten van de stoeterij worden stopgezet per 31/1/2020. In samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos zal het gehele landgoed worden heringericht aansluitend bij de stijl van het oorspronkelijke kasteelpark. De ontsierende en zonevreemde panoramaboxen, klinkerverhardingen en paardenomheiningen zullen verwijderd worden na het bekomen van de nodige sloopvergunningen. De bestaande gebouwen worden herbestemd, zodat het domein op termijn financieel zelf-voorzienend kan worden en zo de test der tijd kan blijven doorstaan… 

Eerste stap:NatuurBeheersPlan
Om domein Alstergoed te beheren heb je natuurlijk vergunningen nodig… en omdat er net iets te veel bomen en landschapselementen zijn om telkens een aparte machtiging te vragen, hebben ze de voorbije maanden samen gewerkt met het Agentschap Natuur en Bos aan een NatuurBeheerPlan voor het ganse domein. 6 maanden en een dossier van 112 pagina’s later hebben de nieuwe eigenaars een beheerplan geldig voor de komende 24 jaar.

Dit plan beschrijft de herinrichting van het domein, het normale onderhoud zoals snoei- en maaibeurten, de kapvergunningen, de aanleg en het onderhoud van de parkpaden, de parkinfrastructuur, enz… Zo wordt er bijvoorbeeld ook 7,5 ha nieuw bos aangeplant, voornamelijk ter hoogte van de vroegere renbaan grenzend aan het Wit Kasteel.
Klimaatplan Sint-Truiden, dus ook het historisch erfgoed van Kerkom draagt zijn steentje bij tot meer groen in de stad, een steentje van 7,5 hectare!

Als er niet privé geïnvesteerd wordt in het erfgoed, ligt veel in puin….ook als er privé niet geïnvesteerd wordt zoals het kasteel van Heers, bijna in puin…één van de eigenaars (overleden) had geen geld zogezegd…maar wel geld om 2 luxe appartementen te kopen op Tenerife die nu geërfd zijn door een Spanjaard/canariër

2 reacties

Deel jouw reactie met de bezoekers van Truiensnieuws.be

Retro
1
De expo van 1907 lokte een half miljoen ‘speelreizigers’ naar Sint-Truiden

In 1842 wordt Clement Cartuyvels, zoon van zeepfabrikant Pierre-Eustache en Jeannne Vanvinckenroye aan de Grote Markt in Sint-Truiden geboren. Hij zou de burgemeester zijn die Sint-Truiden door de Eerste Wereldoorlog loodste. Het palmares van deze man is indrukwekkend: advocaat, bankier (oprichter van de Banque de Saint-Trond), provincieraadslid en gedeputeerde, kantonnaal …

Retro
Sint-Truidense armenzorg al 400 jaar op dezelfde plaats

Mensen in nood gingen vroeger naar “Den Arme”, de COO of het OCMW en nu naar het Sociaal Huis, maar het waren en bleven mensen in armoede en met al die naamsveranderingen heeft men geprobeerd om de drempel naar de armenzorg zo laag mogelijk te maken. Het verhaal van de …

Retro
1
Mergel uit Gelinden zorgde voor vruchtbare grond

Het moeten niet steeds gebouwen zijn, ook de natuur ademt zeer vaak geschiedenis uit en is het voorwerp van historisch onderzoek. De mergel van Gelinden is wereldberoemd, maar bij ons (nog steeds) te onbekend. De Capitularia zijn geschreven wetteksten van Karel de Grote en bevatten onder meer hoofdstukken gewijd aan …