De stad Sint-Truiden gaat op 13 van haar 22 begraafplaatsen de waardevolle grafstenen en monumenten inventariseren en beschermen. Het gaat over graftekens met een lokaal historisch belang. Dat er wel eens tekens verloren (dreigen te) gaan kan voorkomen worden door een systematische inventarisatielijst op te stellen. Schepen Jelle Engelbosch wil het funerair erfgoed vrijwaren voor de toekomst.

Schepen Engelbosch (N-VA), bevoegd voor Onroerend Erfgoed en Monumentenbeheer, wil een inventarisatie laten maken van het funerair erfgoed van 13 kerkhoven op het Truiense grondgebied. “Ik wil komen tot een lijst met graven van lokaal historisch belang, die voor de toekomst bewaard blijven en onderhouden zullen worden. Door het ontbreken van een inventarislijst van historisch waardevolle graven, is het opruimen van graven en grafstenen vandaag een ad-hocbeslissing, waardoor belangrijke graven en graftekens in het verleden zijn verdwenen en ook in de toekomst nog dreigen te verdwijnen. Met dit project willen we hier verandering in brengen.”

Nog volgens de schepen is er nood aan een algemene visie op het vlak van ruimtelijke ordening voor de toekomst van de kerken, maar ook van de kerkhoven, die zich veelal in de omgeving van kerken bevinden. “Die inventarislijst zal er een zijn met een waardering, een belangrijk instrument om die visie uit te werken en om dit type erfgoed te verankeren in het ruimtelijk beleid.”

Buitenbeentje

“Op het vlak van erfgoed, is funerair erfgoed, net als religieus erfgoed, een buitenbeentje”, vervolgt de schepen. “Een systematische, gelijkmatige inventarisatie ervan vraagt een uitgebreide expertise op het vlak van zowel roerend als onroerend erfgoed. Daarom doen wij als bestuur beroep op de deskundigheid van het externe bureau INTRO Cultuur en Media, dat zich al enkele jaren toelegt op de inventarisatie van funerair erfgoed. Het inventariseren en waarderen van funerair erfgoed is meer dan enkel een beschrijving van de graven met eventuele foto’s. De vormelijke aspecten en de zeldzaamheid bepalen de waarde op het vlak van onroerend erfgoed. Lokale bekenden en voorname personen die in de graven begraven liggen, of de reden van begraving, zoals oorlog, ziekte… bepalen de waarde op het gebied van immaterieel erfgoed”, besluit Engelbosch.