Na een maandenlange strijd om rechten voor het Alkense jeugdvoetbal en een unfaire en opgelegde deal met FC Alken is het bestuur van de jeugdclub de pesterijen en de discriminatie beu. De onenigheid escaleerde nadat Alken United maandenlang aan het lijntje werd gehouden, veel geld moest ophoesten en kinderen tot hun enkels in de modder moest laten spelen. “Wij begrijpen niet dat het gemeentebestuur de hoogdringendheid van dit alles niet inziet”, zegt ondervoorzitster Lori Parroni van Alken United. “We vragen bij de voetbalbond een eigen stamnummer aan en vragen dat het gemeentebestuur ons een voetbalveld in erfpacht geeft.”

Alken – Tekst en beelden © Rudi De Cock

Alken United, een bloeiende voetbalgemeenschap van meer dan 250 jeugdleden richt zich voornamelijk op het bieden van jeugdvoetbalervaringen voor kinderen van 5 tot 18 jaar oud. “Ondanks al die inspanningen en toewijding, werd het jeugdvoetbal in Alken de voorbije jaren gehinderd door het financieel wanbeheer bij FC Alken”, steekt ondervoorzitster Lori Parroni van wal. “Het geld dat bestemd was voor de jeugdwerking werd opgesoupeerd aan de veel te dure eerste ploeg van FC Alken. Elk verzoek tot inspraak of zelfs inzage in de financiën werd geweigerd. Dat is al jaren aan de gang. Om de jeugdwerking veilig te stellen wilden we een aparte pot om onze eigen jeugdwerking te financieren, maar dat stootte altijd op een ‘njet’. FC Alken wilde ook het lidgeld fors verhogen voor de kinderen. En jeugdtrainers werden niet langer betaald. Daarop zijn we in april 2023 met de jeugdwerking en masse opgestapt.” Maar daar waren de problemen niet mee opgelost. “Mede door toedoen van het gemeentebestuur werden wij verplicht te blijven samenwerken met FC Alken. We mochten geen eigen stamnummer aanvragen en moesten een zware financiële bijdrage van 30.000 euro aan FC Alken betalen om op het aftandse veld van Terkoest te mogen spelen, een onfaire deal.”

Kinderen dragen met hun jeugdtrainer een doel naar een speelveld, op zoek naar een stukje met zo weinig mogelijk modder

Pesterijen

De jeugdclub vindt het straf dat FC Alken de correspondentie van de Voetbalbond blokkeerde of niet doorspeelde. Lori Parroni zucht: “Hierdoor dreigden jeugdspelers niet ingeschreven te geraken, ploegen niet tijdig ingedeeld te geraken in de competitie en werd ons provinciaal label bijna geschrapt. Wij dienden hierdoor telkens rechtzettingen aan te vragen en ons te verantwoorden bij de Voetbalbond. Ondertussen waren onze velden in Terkoest als gevolg van de hevige regenval er slecht aan toe en moesten onze kinderen in de modder ploeteren op Terkoest of eenvoudigweg thuis blijven wegens afgelastingen. Wij mochten niet spelen op het leegstaande kunstgrasveld op Langveld. Tot overmaat van ramp wordt het kunstgrasveld op Langveld nu verhuurd aan ploegen van buiten de gemeente. Een kunstgrasveld dat via subsidies van de gemeente mede gefinancierd werd door de Alkenaren!”

De jeugdwerking boomt met ruim 250 kinderen die er wekelijks hun plezier komen vinden.

De jeugdclub gaat er prat op dat ze veel jongeren verbinden. “Aangezien voetbal vaak het enige lichtpuntje is voor veel kinderen, inclusief de jongens van De Wiekslag, een lokale vzw actief in de Jeugdhulp, zijn we trots op de maatschappelijke rol die we spelen. Het is essentieel dat kinderen toegang hebben tot fatsoenlijke faciliteiten en kansen krijgen om te spelen en te groeien.”

Stamnummer

Alken United hoopt alsnog op erkenning en ondersteuning van het gemeentebestuur. Ze eisen een rechtstreekse pacht van de speelvelden, toegang tot het kunstgrasveld en een rechtstreeks stamnummer bij de Voetbalbond. “We roepen het bestuurscollege en de gemeenteraadsleden op om hun verantwoordelijkheid te nemen en de situatie snel op te lossen, aangezien de deadline van 15 april nadert”, besluit Lori Parroni. Gevraagd naar een reactie kregen we noch de voorzitter van FC Alken, noch de schepen van Sport, noch de burgemeester aan de lijn.

 

Slechts deeltjes van een speelveld zijn bespeelbaar

 

Na hevige regenbuien zijn de velden onbespeelbaar en moeten de kinderen thuis blijven

“In Hasselt, een stedelijk gebied, slaagt men erin om 8 clubs ruimte te geven. In Alken is er nog niet één deftige site”, aldus voorzitter Andre Byvoet”