Steven Van Gucht presenteerde tijdens de persconferentie van Sciensano de resultaten van de vijfde covid-gezondheidsenquête, die plaatsvond tussen 3 en 11 december. Bijna 30.000 mensen namen eraan deel en gaven hun mening, onder andere over de vaccinatie.

“Goed nieuws: 60 procent is bereid om gevaccineerd te worden zodra het vaccin beschikbaar is, een stijging van tien procent ten opzichte van de vorige bevraging. 1 op 4 aarzelt nog, en vijftien procent geeft aan niet gevaccineerd te willen worden. De belangrijkste motivatie om zich te laten vaccineren is om terug te keren naar het normale leven. Belangrijkste van twijfel of om zich niet te laten vaccineren, is de angst voor mogelijke bijwerkingen en het gebrek aan kennis van effecten op lange termijn.”

Het aantal jongeren tussen 18 en 24 jaar dat zich wil laten vaccineren is sterk gestegen van 47 procent in september naar 62 procent in december. “De belangrijkste motivatie is om terug te keren naar het normale leven”, aldus Van Gucht

Geestelijke gezondheid gaat achteruit
“Met onze sociale en geestelijke gezondheid gaat het jammer genoeg minder goed dan vroeger. Het aantal mensen dat ontevreden is met zijn of haar sociale contacten is bijna verdubbeld: 64 procent van de mensen is ontevreden, in vergelijking met 35 procent ten opzichte van september. Dat is logisch, want het aantal toegelaten contacten is sindsdien sterk beperkt. Dat is jammer, maar het blijft wel een van de meest effectieve maatregelen.”

“Het aantal mensen dat kampt met angst en depressieve gevoelens is duidelijk toegenomen. Uit onze monitoring blijkt dat angst fluctueert in functie van het aantal covid-besmettingen, terwijl depressieve gevoelens vooral lijken af te hangen van beperkende maatregelen.” 23 procent van de mensen heeft angstgevoelens, 20 procent depressieve gevoelens.1 op 5 slikt ook kalmeer- of slaapmiddelen”, besluit viroloog Steven Van Gucht.