Volgens het kabinet van minister van Welzijn, Hilde Crevits (cd&v), baatte Triamant assistentiewoningen uit zonder erkenning. Dat is illegaal en dus start de minister de procedure tot sluiting op. Intussen zorgt het Zorgbedrijf van de stad voor de basisbehoeften en Orelia Ter Velm voor de permanantie aan de balie, de afvalophaling en het onderhoud van de gemeenschappelijke delen.

 

De berichtgeving over de procedure tot sluiting door Crevits doorkruist de sfeer die er gisteren was voor zij die willen blijven en hopen op een overnemer. Daarbij viel de naam van de Orelia Groep, ook al houdt die de boot -voorlopig – af. Het parket is inmiddels een onderzoek gestart naar de handel en wandel van de vele vzw’s en vennootschappen. Nu komt ook minister Crevits (cd&v) in beeld. Zij wil de zwaarst mogelijke sanctie. “Het gaat hier om illegale woonzorgcentra en assistentiewoningen”, klinkt het op haar kabinet. “Erkende assistentiewoningen moeten zorgen voor de aanwezigheid van een woonassistent, een noodoproepsysteem en een ontmoetingsruimte. Aangemelde assistentiewoningen kregen tot eind 2021 de tijd om een erkenning aan te vragen. Triamant koos ervoor om geen erkenning aan te vragen en zette de uitbating van de assistentiewoningen vanaf 1 januari 2022 op papier stop. Maar uit vaststellingen ter plaatse blijkt dat delen van de voorziening nog altijd voldoen aan de kenmerken van assistentiewoningen. Triamant baatte dus assistentiewoningen uit zonder erkenning, wat illegaal is”, besluit men op het kabinet. De minister wil nu de situatie in kaart brengen en voor elke bewoner afzonderlijk een passende oplossing zoeken. Bewoners moeten alleen vertrekken indien ze in hun huidige woning niet de nodige zorg krijgen om veilig zelfstandig te wonen.

Kritiek op Crevits

Het Departement Zorg van de Vlaamse overheid heeft intussen een zorgcoördinator aangesteld voor de flatbewoners op Triamant. Samen met het Truiense Zorgbedrijf heeft de aangestelde zorgcoördinator de zorgnoden zoals permanentie en voedselvoorziening besproken. Vrij laat zou je kunnen zeggen omdat het Departement al ruim een jaar op de hoogte is van mogelijke wantoestanden.

Lees hierover: https://www.truiensnieuws.be/zorg/vlaamse-overheid-wist-al-een-jaar-van-financiele-problemen-bij-triamant-in-velm/

Eerder dit jaar en tijdens de voorbije legislatuur uitten de Vlaamse socialisten van oppositiepartij Vooruit ook al kritiek op de gevaren van en de tendenzen naar privatisering. Voorstellen om dat aan banden te leggen werden weggestemd door de meerderheid.

Lees daarover: https://www.truiensnieuws.be/haspengouwkiest24/triamant-haspengouw-vooruit-herhaalt-haar-eis-om-zorgsector-niet-te-privatiseren-als-het-aan-ons-ligt-gaan-al-die-commerciele-woonzorgcentra-eruit/

Verhuizen of niet? 

Intussen zijn een tiental bewoners ondertussen verhuisd naar een andere woon -of zorginstelling. Zeven bewoners met hoge zorgbehoeften overwegen hetzelfde. “Wie wil vertrekken, kan dat zonder problemen”, stelt curator Xavier Gielen. “De bewoners moeten niet vrezen voor een boete of een schadevergoeding. Zodra er een overnemer is, beslist die over de nog lopende contracten.” Orelia Ter Velm, die op de site het woonzorgcentrum vorig jaar overnam, heeft een onthaalmedewerker aangesteld om de permanentie aan de balie op weekdagen te voorzien. “Ook de afvalophaling en het onderhoud van de gemeenschappelijke delen zullen we alvast de komende tijd organiseren”, belooft men daar.

Lees over overname Triamant: https://www.truiensnieuws.be/algemeen/orelia-groep-misschien-kandidaat-om-triamant-over-te-nemen-we-wachten-nog-op-meer-duidelijkheid/

Lees over de crisis bij Triamant Velm: https://www.truiensnieuws.be/algemeen/triamant-haspengouw-vraagt-faillissement-aan-parket-van-limburg-start-onderzoek/

Foto © Media Haspengouw